Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
phone_in_talk
Customer Service
0932370591
TÂN HÙNG ĐỨC
CHÂN VỊT VẮT SỔ

CHÂN VỊT VẮT SỔ

  • Hãng sản xuất: TÂN HÙNG ĐỨC
  • Phân phối: Tân Hùng Đức

Công nghệ - CHÂN VỊT VẮT SỔ

Thích hợp dùng cho các loại máy Juki MO-6700

Thích hợp dùng cho các loại máy Juki MO-6700

Chân vịt vắt sổ Juki MO-6716 (hẹp)

Thích hợp dùng cho các loại máy Juki MO-6700

Thích hợp dùng cho các loại máy Juki MO-6700

Chân vịt vắt sổ Juki MO-6716 (rộng)

Thích hợp dùng cho các loại máy pegasus Ex

Thích hợp dùng cho các loại máy pegasus Ex

Chân vịt vắt sổ ex pegasus 3 chỉ 4 chỉ

Thích hợp dùng cho các loại máy pegasus Ex

Thích hợp dùng cho các loại máy pegasus Ex

Chân vịt vắt sổ ex pegasus 3 chỉ 4 chỉ

Thích hợp dùng cho các loại máy pegasus M700

Thích hợp dùng cho các loại máy pegasus M700

Chân vịt 4 chỉ 5 chỉ M700 pegasus

Thích hợp dùng cho các loại máy yamato 6500

Thích hợp dùng cho các loại máy yamato 6500

Chân vịt tay cao Yamato 3 chỉ

Thích hợp dùng cho các loại máy pegasus M800

Thích hợp dùng cho các loại máy pegasus M800

Chân vịt 5 chỉ M800 pegasus

Thích hợp dùng cho các loại máy Siruba 700K

Thích hợp dùng cho các loại máy Siruba 700K

Chân vịt máy vắt sổ siruba 4 chỉ 700k

Thích hợp dùng cho các loại máy Siruba747

Thích hợp dùng cho các loại máy Siruba747

Chân vịt máy vắt sổ siruba 4 chỉ 5 chỉ

Thích hợp dùng cho các loại máy Siruba747

Thích hợp dùng cho các loại máy Siruba747

Chân vịt máy vắt sổ siruba 4 chỉ 5 chỉ

Thông số kỹ thuật - CHÂN VỊT VẮT SỔ
tanhungduc668@gmail.com messengerMessenger ZaloZalo Call usCall Us