Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
phone_in_talk
Customer Service
0932370591
TÂN HÙNG ĐỨC
CHÂN VỊT BÁNH XE

CHÂN VỊT BÁNH XE

  • Hãng sản xuất: TÂN HÙNG ĐỨC
  • Phân phối: Tân Hùng Đức

Công nghệ - CHÂN VỊT BÁNH XE

Chân vịt bánh xe lập trình phổ thông

Chân vịt bánh xe lập trình phổ thông

Chân vịt bánh xe lập trình thích hợp dùng cho may các đường uốn viền

Chân vịt bánh xe 1 kim phổ thông

Chân vịt bánh xe 1 kim phổ thông

Chân vịt bánh xe 1 kim thích hợp dùng cho may các đường may cao thấp, may một bên

Chân vịt bánh xe EX Pegasus phổ thông

Chân vịt bánh xe EX Pegasus phổ thông

Chân vịt bánh xe vắt sổ EX thích hợp dùng cho các loại máy Hikarri 6800, Sunsir R, Jack C,…

Chân vịt bánh xe Yamato phổ thông

Chân vịt bánh xe Yamato phổ thông

Chân vịt bánh xe vắt sổ thích hợp dùng cho các loại máy vắt sổ 4 chỉ Yamato

Chân vịt bánh xe nhựa cữ viền A10 phổ thông

Chân vịt bánh xe nhựa cữ viền A10 phổ thông

Chân vịt 1 kim bánh xe sắt thích hợp dùng cho máy may cữ bọc viền 1 kim

Chân vịt bánh xe sắt phổ thông

Chân vịt bánh xe sắt phổ thông

Chân vịt bánh xe sắt thích hợp dùng với các hãng máy Pegasus, Hikari, Sunsir, Yamato, Jack,…

Chân vịt bánh xe sắt phổ thông

Chân vịt bánh xe sắt phổ thông

Chân vịt bánh xe sắt thích hợp dùng với các hãng máy Pegasus, Hikari, Sunsir, Yamato, Jack,…

Thông số kỹ thuật - CHÂN VỊT BÁNH XE
tanhungduc668@gmail.com messengerMessenger ZaloZalo Call usCall Us