Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
phone_in_talk
Customer Service
0932370591
QUICK
QK-375 Underpants elastic waistband attached machine

QK-375 Underpants elastic waistband attached machine

  • Hãng sản xuất: QUICK
  • Phân phối: Tân Hùng Đức

Công nghệ - QK-375 Underpants elastic waistband attached machine

QK-375 Underpants elastic waistband attached machine

QK-375 Underpants elastic waistband attached machine

.

Thông số kỹ thuật - QK-375 Underpants elastic waistband attached machine
tanhungduc668@gmail.com messengerMessenger ZaloZalo Call usCall Us