Công ty TNHH Thiết bị may Tân Hùng Đức
phone_in_talk
Customer Service
0932370591
QUICK
QK-342 Automatic Two-Needle Hemmer,Sleeves and Bottoms

QK-342 Automatic Two-Needle Hemmer,Sleeves and Bottoms

  • Hãng sản xuất: QUICK
  • Phân phối: Tân Hùng Đức

Công nghệ - QK-342 Automatic Two-Needle Hemmer,Sleeves and Bottoms

QK-342 Automatic Two-Needle Hemmer,Sleeves and Bottoms

QK-342 Automatic Two-Needle Hemmer,Sleeves and Bottoms

Thông số kỹ thuật - QK-342 Automatic Two-Needle Hemmer,Sleeves and Bottoms
tanhungduc668@gmail.com messengerMessenger ZaloZalo Call usCall Us